Curatech
är ett agenturbolag som erbjuder marknaden verktyg, portabla maskiner, förvaringsprodukter mm av god, europeisk kvalitet. Vi representerar tillverkare från Spanien och Frankrike, vars sammantagna sortiment gör oss till en intressant samarbetspartner för krävande användare och distributörer. Vi samarbetar med ledande distributörer inom alla branscher och strävar efter att kombinera raka distributions-vägar med god lokal service.

 

 
Curatech is offering the professional swedish market tools, portable machines and storing products of good, european quality. We are acting as representative of well respected specialist producers from Spain and France. Their joint assortment makes us an interesting partner for demanding users and distributors. We are combining efficiant logistics with local service for the leading distributors we are cooperating with in most lines of business.